Renovatie Onderwijsboulevard 215

print

Verschuiving academies Onderwijsboulevard door verhuizing AMIB

23 mei 2016
De Academie voor Marketing en International Business (AMIB) start het nieuwe studiejaar op een nieuwe locatie in ’s-Hertogenbosch. In de zomervakantie verhuizen zij van de Onderwijsboulevard 215 naar het Stationsplein 50. 
Doordat AMIB verhuist naar het Stationsplein, komt er ruimte vrij om de overige academies beter binnen het gebouw aan de Onderwijsboulevard te verdelen.

De reden van deze verschuiving
 • Op de Onderwijsboulevard 215 zitten we al langer krap in ons jasje. Tijdens de renovatie van het gebouw is dit ruimtetekort tijdelijk toegenomen. 
 • In het nieuwe studiejaar krijgt ook het nieuwe onderwijsconcept Avans Innovative Studio een plek op de Onderwijsboulevard 215. Deze nieuwe, creatieve werk- en leeromgeving komt in lob B op de derde verdieping.
 • De Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) groeit de komende jaren.
 • Om de werkdruk te verlagen stijgt het aantal docenten de komende jaren met 5 procent. 
 • Bijna alle academies groeien met het aantal medewerkers.
Wat er voor de academies verandert
Voor de volgende 3 academies verandert er relatief weinig. Zij blijven op hun huidige plaats zitten en krijgen er kantoorruimte bij:
 • Academie voor Financieel Management (AFM)
 • Academie HRM en Bedrijfskunde (AHB)
 • Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB)
Voor de onderstaande 5 academies verandert er meer. Zij krijgen in de zomervakantie (deels) een andere plaats binnen het gebouw:
 • Academie voor Industrie en Informatica (AI&I)
 • Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI)
 • Academie Bouw & Infra (AB&I)
 • Academie voor Gezondheidszorg (AGZ)
 • Academie voor Deeltijd (AVD)
Zie ook de plattegrond met de voorlopige nieuwe indeling van de Onderwijsboulevard 215. Deze indeling is nog onder voorbehoud van de uitwerking op detailniveau.


Uitgangspunten bij de nieuwe verdeling
 • De 6 lobben (zones A t/m F) richten we zo veel mogelijk in als lesruimte.
 • De academies zitten straks zo veel mogelijk bij elkaar op één verdieping en niet meer verspreid over twee. 
 • Elke academie heeft een aantal voorkeurslokalen dicht bij de eigen kantoren in zone G. De overige lokalen zitten verspreid over het hele gebouw.
 • We verplaatsen zo min mogelijk meubilair. Bouwkundig passen we verder ook niets aan. De verhuizing staat los van de renovatie die nog tot eind 2017 duurt.
Nieuwbouwplannen Onderwijsboulevard 
De verhuizing van AMIB naar het Stationsplein is voor een periode van 4 jaar. Avans Hogeschool heeft nieuwbouwplannen aan de overzijde op de Onderwijsboulevard 256. Het is de bedoeling dat alle opleidingen in ’s-Hertogenbosch die nu tijdelijk in gehuurde panden zitten, in 2021 weer een plek krijgen op de Onderwijsboulevard. 

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2016.