Renovatie Onderwijsboulevard 215

Partijen werken lean samen bij verbouwing Onderwijsboulevard

17 juni 2016
De interne verbouwing op de Onderwijsboulevard 215 in ’s-Hertogenbosch is één grote puzzel. Verschillende partijen werken nauw samen om alles in goede banen te leiden. De planning is een flinke uitdaging, maar loopt tot nu toe goed op schema. Het geheim hierachter is de aanpak volgens de lean-methode. Avans Hogeschool nam een kijkje achter de schermen bij de aannemer.

Bij de leansessie voor de verbouwing van de entreehal, is een man of 10 bijeen. Alles wat moet gebeuren, staat op post-its. Een groot leanbord laat 8 weken zien waarin de entreehal wordt verbouwd. Een flinke klus. Bij de start van het nieuwe schooljaar moet de entreehal weer klaar zijn.

Op post-its staat wat er per dag moet gebeuren om de planning te halen. Voor een goed overzicht heeft iedere partij een eigen kleur.
 
Op het bord is te zien dat er in de eerste week nog niet veel gebeurt in de entreehal. In die week zijn de diploma-uitreikingen, waar mensen geen last mogen hebben van de verbouwing. Maar daarna, vanaf 11 juli, begint het grote werk. 

Afstemming
De verschillende partijen stemmen alles op elkaar af. De ene partij sloopt, metselt, stuukt en schildert. De ander doet alles wat met elektra te maken heeft. Weer een ander regelt gas, water en koeling. Er is een partij die de klimaatplafonds regelt. Een andere partij richt zich op het datanetwerk. Alles stemmen zij onderling af, zodat de één de ander niet in de weg loopt.

Naast de tijdsplanning is er ook een planning in zogeheten badges. Een badge is een ruimte waar een partij tijdelijk werkt of bouwspullen opslaat. Doordat partijen met elkaar afspreken wanneer ze in welke badge werken, lopen ze elkaar niet in de weg. 

Bewaken planning
De planning met alle post-its komt uiteindelijk in een groot Excel-overzicht te staan. Dit overzicht is bedoeld voor de bouwkeet. Daar vinken alle partijen iedere dag af welke werkzaamheden klaar zijn. Op die manier bewaken zij de voortgang van de verbouwing.

Stagiair van Avans 
Bij het omzetten van alle post-its in Excel komt Avansstudent Nick Ruisch (24) om de hoek kijken. Hij studeert bouwtechnische bedrijfskunde bij Avans en loopt sinds februari 2016 stage bij aannemer Hazenberg. 

Nick is nauw betrokken bij deze grote verbouwingsklus: “Ik werk mee aan de werkvoorbereidingen, controleer tekeningen, vraag offertes op en controleer deze ook. Mijn stage is ontzettend leerzaam. Er komt veel kijken bij deze grote renovatie. 

Je moet met veel dingen rekeningen houden. Het valt me op hoe vaak dingen tussentijds veranderen. Omdat alles met elkaar samenhangt, moeten we andere werkzaamheden dan weer aanpassen. Een behoorlijke uitdaging.”

Goede samenwerking
De leansessie voor het entreehal duurt nog geen halve dag. In het begin duurden deze sessies veel langer. Maar de partijen leren iedere keer weer van de vorige keer. De samenwerking onderling loopt uitstekend. Ook de sfeer op de bouwlocatie is goed. Alle ingrediënten zijn aanwezig om deze uitdagende verbouwingsklus optimaal te laten verlopen.

Meer informatie
Op renovatie.avans.nl lees je meer over de verbouwing van de Onderwijsboulevard 215. In de nieuwsberichten lees je meer over wat je deze zomer merkt van de verbouwing en over de toegang tot het gebouw

Laatst bijgewerkt op 30 juni 2016.